• 24 Ekim 2021 Pazar

Üyelik

Üyelik için gerekli evraklar :
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Üye başvuru dilekçesi ( derneğimizden temin edilecektir)
Üye başvuru formu (derneğimizden temin edilecektir)
Dernek etik kurallar bildirgesinin imzalanıp onaylanması (derneğimizden temin edilecektir)

 

Başvuru tarihi itibarı ile başvuru sahibi “ADAY ÜYE” statüsü kazanır,takibinde ki 90 gün içerisinde adayın üyeliği “Yönetim Kurulu Kararı” ile onanarak Asil Üyeliğe dönüşür  veya reddedilerek adaylık düşürülür.