• 28 Şubat 2020 Cuma

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

AFYON FRİG FOTOĞRAF DERNEĞİ

                                 Afyonkarahisar 20/01/2020

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  İLANI

Derneğimiz yönetim kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 16 Şubat 2020 Pazar  günü saat 15:30’da çoğunluklu olarak Orhangazi Mah. Nedim Helvacıoğlu Cad. 1801 Sok. Uydukent İş Merkezi kat 2/109 adresindeki AFFD Eczacı Sedat Zora Sunum ve Gösteri salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 15:30’da aynı yer ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Oy verme işlemi  16 Şubat 2020 Pazar günü saat 15:30-17:30 saatleri arasında Orhangazi Mah. Nedim Helvacıoğlu Cad. 1801 Sok. Uydukent İş Merkezi kat 2/109 adresinde AFFD Eczacı Sedat Zora Sunum ve Gösteri salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

 Murat ÖZÇELİK

      Afyon Frig Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

  1. Açılış
  2. Genel kurul divanının oluşturulması( 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 2 katip üye)
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim kurulu mali raporlarının okunması
  6. Denetleme kurulu raporlarının okunması
  7. Raporların görüşülmesi
  8. Seçime katılacak adayların belirlenmesi, oy kullanımı.
  9. Dilek ve öneriler
  10. Kapanış

Benzer Yazılar