• 24 Ekim 2021 Pazar
Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

             AFYON FRİG FOTOĞRAF DERNEĞİ

                                 Afyonkarahisar 15/03/2021

GENEL KURUL  İLANI

Derneğimizin 2021 yılı seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 30 Mart 2021 Salı  günü saat 17.00’da çoğunluklu olarak Orhangazi Mah. Nedim Helvacıoğlu Cd. No:8, 03030 A.Karahisar adresinde yerleşik NO 03 işletmesi üst kat salonunda pandemi kurallarına uygun şekilde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 17.00’da aynı yer ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Oy verme işlemi  30 Mart 2021 tarihinde çoğunluk ile veya 07 Nisan 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın 17:00 – 18:00 saatleri arasında Orhangazi Mah. Nedim Helvacıoğlu Cd. No:8, 03030 A.Karahisar adresinde yerleşik NO 03 işletmesi üst kat salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

 Murat ÖZÇELİK

      Afyon Frig Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Genel kurul divanının oluşturulması( 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 2 katip üye)
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
 5. Yönetim kurulu mali raporlarının okunması
 6. Denetleme kurulu raporlarının okunması
 7. Raporların görüşülmesi
 8. Aynı amaç doğrultusunda kurulu bulunan veya kurulacak olan ulusal ve/veya uluslararası federasyonlara üye veya kurucu üye olarak katılabilmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Seçime katılacak adayların belirlenmesi, oy kullanımı.
 10. Dilek ve öneriler
 11. Kapanış

 

Benzer Yazılar